RODO Klauzula

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Definicje:

Sprzedawca – firma RIDER -sprzedawca/dealer/serwis , któremu przekazali Państwo swoje dane osobowe w związku z nabyciem/zamówieniem Produktu , usługi i/lub któremu wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

Marketing – proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr, i usług. W przypadku niniejszej Klauzuli Informacyjnej Marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez firmę Rider, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta;

Produkt – odpowiednio kask,odzież, motocykl, pojazd ATV , silnik zaburtowy oraz usługi serwisowe w związku z nabyciem/zamówieniem których zostały podane Państwa dane osobowe i udostępniona niniejsza Klauzula.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

RIDER – Centrum Motocyklowe Rider Sp. j z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 53, prowadzące sprzedaż pod adresem Michała Ossowskiego 5

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest RIDER.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania:

– w przypadku Produktu będącego motocyklem, innym pojazdem lub silnikiem zaburtowym , częścią zamienną – umowy sprzedaży, umowy gwarancji .

– w przypadku zlecenia serwisowego – usługi serwisowej, umowy sprzedaży części (o ile ma zastosowanie) i gwarancji na część/pojazd/silnik zaburtowy (jeśli została udzielona).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

– wykonania powyżej opisanych umów i usług (w zakresie w jakim mają zastosowanie), zwanych dalej „Umowami i Usługami”

– wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. w ramach akcji przywoławczych,

– Marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących procesu zawarcia i wykonania Umów i Usług.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego wykonywania Umów i Usług, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony Umów i Usług. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy firmy RIDER oraz inni współpracownicy(np. firma ksiegowa) w zakresie w jakim biorą udział w procesie realizacji zamówienia na sprzedaż , dostawę produktu, wykonanie obowiązków gwarancyjnych lub wykonanie usługi.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez RIDER mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: rodo@rider.com.pl

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Zwracamy uwagę, iż na Państwa życzenie niniejsza Klauzula Informacyjna może być dla Państwa wydrukowana podczas procesu zapoznawania się z jej treścią.